Friday, January 20, 2006

ಓಲೆ-ಒಲೆ

ನನ್ನಂತರಂಗವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿತ್ತು
ಅವಳಿಗೆ ಬರೆದ ನನ್ನ ಓಲೆ

ಮರುದಿನ ಓಲೆಯೊಡನೆ ಅಣಕಿಸಿತ್ತಿತ್ತು

ಅವಳ ಮನೆಯ ಒಲೆ

ಅಂದ-ಮಂದ

ನಾನೊಬ್ಬಳ ನೋಡಿದೆ ದೂರದಿಂದ
ಅಂದ ತುಂಬಾ ಅಂದ

ಆದರೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಿಳಿಯಿತು

ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಂದ